Proaktivna, kibernetična varnost & varovanje podatkov

Varnost mora biti prisotna neprestano, 24/7.

Proaktivna varnost

Požarni zidovi, kontrola prometa in proaktivno bdenje nad izvrševanjem procesov (prometa, naprav in datotek) je skupek kontrol, ki vas obvarujejo pred neposredno gospodarsko škodo.

Proaktivna varnost se uči s pomočjo zalednih AI konceptualnih mehanizmov ter globalnih baz groženj, ki se dopolnjujejo v realnem času.

Varnostni strokovnjaki smo si enotni; ni vprašanje ali lahko postanemo tarča napadov, vprašanje je, kako hitro se lahko odzovemo in postanemo znova operativni in za kakšno ceno.

Ozaveščanje uporabnikov

V proaktivno varnost sodi tudi ozaveščanje uporabnikov o trenutnih ranljivostih ali trendu prihajajočih elektronskih grožnjah.

Vsak varnostni mehanizem ima svoj šibek člen. V informatiki so najšibkejši členi navadno neuki uporabniki.

V želji, da se stopnja ogroženosti vaše organizacije zmanjša na minimum, temu primerno posvečamo čas tudi vašim zaposlenim.

Poprodaja, podpora, pomoč, helpdesk, servicedesk... vse se vrti okoli vas!

Iz cenika...

Prva konzultacija, posvet ali nasvet, on-line (npr. MS Teams)
Brezplačno
Obisk na terenu, ogled, konzultacija, območje mesta Ljubljane
Brezplačno
Ogled stanja, on-line preko oddaljene pomoči
Brezplačno
Izdelava ponudbe, komentar, drugo mnenje na ponudbo
Brezplačno
Serviser / tehnik
od 42 EUR / ura
Mrežni administrator / sistemski tehnik
od 58 EUR / ura
Sistemski inženir
od 79 EUR / ura
Arhitekt / inženir informacijskih sistemov
od 114 EUR / ura
Sodelovanje na klic / pogodba
Po dogovoru!
Izboljšujemo vašo produktivnost
Najbolje prodajana IKT oprema
Vprašanja?

Zahtevajte svoj brezplačni klic predprodajne ali poprodajne podpore. Vedno na voljo!